عکاسی نوزاد در شرایط کرونا
کرونا و نوزادان شناخت علائم کرونا در نوزادان می­ تواند به والدین و پرستاران کمک کند تا علائم اضطراری هشداردهنده را تشخیص دهند و به دنبال درمان مناسب بگردند.با وجود اینکه در عوایل پیدایش ویروس کرونا اغلب فکر می کردیم این ویروس در نوزادان ایجاد خطر نمی کند اما امروز با گذشت ماه ها از عمر این و ...